Mé jméno je Veronika a Orlické hory jako místo svého bydliště považuji za nejkrásnější na světě. Proto jsem se rozhodla vytvořit o nich web, který Vám, doufám, bude poučením i inspirací pro případnou návštěvu našich nádherných hor. Mé ICQ: 447-588-336.
Autorka stránek

Autorka stránek

Velká Deštná

Velká Deštná

Sobkovice jsou roztroušenou horskou vsí nacházející se severně až severozápadně od Jablonného nad Orlicí. Nejvyšším bodem obce je Faltusův kopec (638 m) s překrásnými výhledy; za dobrého počasí lze dohlédnout i do sousedního Polska na Trójmorski Wierch - česky Klepý nebo Klepáč v masivu Králického Sněžníku.
První písemná zmínka o obci je z roku 1543, ale z čeho byl pro její pojmenování odvozen název, není zatím dosud nic známo - jsou úvahy a domněnky, že pojmenování mohlo být odvozeno z činnosti prvních osídlenců, kolonistů v této oblasti Orlických hor a sice, že první políčka si museli sami sobě vykopat nebo rozkopat, čili, že vznikl spojením slov sobě-kopání, Soběkopice, později snad Sobkovice.
V obci trvale žije okolo 250 obyvatel, ale tento počet je zejména v letních měsících hojně navýšen o chalupáře.
Kostel sv. Prokopa, který je filiálním chrámem farního kostela sv. Mikuláše v Nekoři, je z roku 1774 a v posledních letech prošel několika úpravami vnitřku i vnějšku. O jeho postavení se traduje toto: Na počátku 18. století toužili sobkovičtí občané po vlastním kostele, aby nemuseli chodit za pobožností až do Nekoře. Ve dvacátých letech toho století panovala velká sucha a byla slabá úroda. Sobkovičtí čekali na déšť a usnesli se, že svou kapli, až se na ni zmohou, zasvětí tomu svatému, na jehož den začne pršet. Bohatý déšť se spustil 4. července roku 1724 - na den sv. Prokopa. Tomu tedy měl být zasvěcen kostel. Teprve však za 50 let měla obec našetřeno na jeho výstavbu. Byl postaven v roce 1774. Truhlářské a řezbářské práce provedl místní truhlář pan František Kopecký z č. 30. Jeho výrobky vydržely celých dvě stě let. V kostele jsou uloženy ostatky sv. Prokopa. Daroval je biskup Antonín Prokopec, který za účasti nekořského faráře Jana Nepomuka Pauznera kostel vysvětil. Věž a kostnice byly dostavěny až za dalších dvacet let v roce 1794. Kostel měl tři zvony o váze 146, 46 a 15 kg (umíráček). Ty byly v roce 1917 zrekvírovány pro válečné účely. V roce 1924 byly zakoupeny nové tři zvony o váze 210, 90 a 61 kg. Za druhé světové války byly i ony zrekvírovány. Hřbitov byl založen roku 1776. Před kostelem stojí Kříž z roku 1826 a naproti přes náměstíčko socha Panny Marie.
Škola stávala na rynku naproti kostelu (přes silnici). Původní škola byla postavena v roce 1792 jako dřevěná chalupa krytá šindelovou střechou.V roce 1934 vyhořela. Nová budova školy byla postavena roku 1863 nejprve jako přízemní (nákladem 3817 zlatých a 64 krejcarů; vysvěcena 19.6.1864 vikářem Antonínem Buchtelem, děkanem kyšperského panství), v letech 1887-90 za starosty Vincence Faltuse bylo přistavěno patro. Tyto náklady (5594 zlatých a 59 krejcarů) nesla obec. Pro chudé děti se v Sobkovicích vařily zdarma polévky, děti z nejchudších rodin dostávaly zdarma i boty, rukavice a ostatní ošacení, ale i školní potřeby. Pravděpodobně to bylo hrazeno z finančních zdrojů obce.
Na počátku minulého století se v obci několikrát do roka hrálo i ochotnické divadlo (spolek ochotníků byl založen roku 1904), které režíroval místní učitel Jaroslav Pour, rodák z Dolní Dobré Vody, který také ze školní knihovny půjčoval dětem knížky, hrál na housle, varhany a jiné nástroje a věnoval se kostelní hudbě a pěveckému sboru. Náboženství vyučovali kněží z Nekoře.
Později sloužila budova školy jako mateřská škola, ale zanikla pro nedostatek dětí. V současné době je budova školy přebudována na byty.
První soupis obyvatel Sobkovic byl proveden po třicetileté válce - asi v roce 1651. Tehdy měla obec asi 30 rodin a 86 obyvatel starších 10 let. Děti se nesepisovaly. Číslování domů bylo nařízeno v roce 1770 za panování Marie Terezie. Tehdy měla obec již asi 50 stavení. Později bylo provedeno přečíslování. V roce 1890 bylo 98 stavení a 563 obyvatel. V roce 1900 bylo 102 stavení a 522 obyvatel. V roce 1910 měla obec 104 stavení a 542 obyvatel. Všichni byli české národnosti. Z nich 105 bylo negramotných a 17 umělo jen číst.
Silnice přes Sobkovice se začala stavět 4.6.1903 a kolaudace byla 4.12.1906. V roce 1906 byl zřízen vodovod. Roku 1880 koupil sedlák Vincenc Faltus první mlátičku v obci. Byla na ruční pohon, museli s ní točit čtyři muži. Elektřina byla zavedena v roce 1929. Roku 1904 se založilo mlékárénské družstvo.
První listonoš začal do Sobkovic doručovat zásilky z pošty v Jablonném nad Orlicí roku 1904. Předtím pro dopisy a balíky docházel do Jablonného Dominik Faltus, obecní posel.

Líbí se Vám tyto stránky? (Oznámkujte je jako ve škole)

1 (42 | 40%)
2 (21 | 20%)
3 (15 | 14%)
4 (9 | 8%)
5 (19 | 18%)

Jaké je Vaše oblíbené lyžařské středisko v Orlických horách?

Orlické Záhoří (15 | 6%)
Nový Hrádek (15 | 6%)
Kamenec (11 | 5%)
Dobřany (12 | 5%)
České Petrovice (11 | 5%)
Čenkovice (12 | 5%)
Sedloňov (23 | 10%)
Zdobnice (19 | 8%)

Které roční období máte v Orlických horách nejraději?

Jaro (14 | 16%)
Léto (41 | 47%)
Podzim (17 | 20%)
Zima (15 | 17%)

Jak často navštěvujete Orlické hory?

1x - 2x ročně (15 | 18%)
3x - 4x ročně (6 | 7%)
5x - 6x ročně (6 | 7%)
7x - 8x ročně (2 | 3%)
9x - 10x ročně (4 | 5%)
Víckrát (12 | 14%)
Vůbec (6 | 7%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one