Mé jméno je Veronika a Orlické hory jako místo svého bydliště považuji za nejkrásnější na světě. Proto jsem se rozhodla vytvořit o nich web, který Vám, doufám, bude poučením i inspirací pro případnou návštěvu našich nádherných hor. Mé ICQ: 447-588-336.
Autorka stránek

Autorka stránek

Velká Deštná

Velká Deštná

Přírodní rezervace Rašeliniště Kačerov zahrnuje rašeliniště asi 250 m VJV od křižovatky silnic Uhřínov – Prorubky – Kačerov v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Katastrální území: Kačerov u Zdobnice
Výměra: 4,83 ha
Nadmořská výška: 660 – 700 m
Datum vyhlášení: 5. července 1984
Rašelinná louka s nálety dřevin a rozptýlenou stromovou zelení a s pestrou mozaikou rašelinných biotopů od nejvlhčích mokřin po suché loučky. Bohaté naleziště vzácných druhů rostlin i živočichů. Okolí rezervace bylo v minulosti v rámci náhradních rekultivací odvodněno.


GEOLOGIE
Podkladem jsou různé typy krystalických břidlic ortorulového vzhledu a dvojslídné svory.

KVĚTENA
Rostlinná společenstva rezervace řadíme do třídy Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Původně rašelinné louky a prameniště postupně částečně zarostly náletem olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříz (Betula sp. ) a vrb (Salix sp. ), javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepilý (Picea abies) a dalších dřevin. Na nejvlhčích místech roste ve velkém množství vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ve zbytcích podmáčených lučních porostů prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prvosenka vyšší (Primula elatior), srha laločnatá slovenská (Dactylis glomerata subsp. slovenica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a violka bahenní (Viola palustris). Byla zde nalezena i zdrojovka prameništní (Montia fontana), indikující čisté vody a prameniště.

ZVÍŘENA
V této relativně nízké poloze žije reliktní druh rašeliništního pavouka Heliophanus dampfi. V rezervaci a v jejím bezprostředním okolí bylo nalezeno 25 druhů chrostíků, z nichž nejcennější jsou Plectrocnemia brevis, Beraea maura a Ernodes articularis.

Motýli - nacházejí se zde ohrožené druhy vlhkých luk: modrásek očkovaný (Maculinea telejus) a modrásek bahenní (M. nausithous). Tyrfofilní okáč stříbrooký (Coenonympha tullia), nalezený u Kačerova v r. 1958, již pravděpodobně vymizel. K pozoruhodným zdejším broukům patří Rabocerus gabrieli z čeledi Salpingidae, nalezený v podmáčené olšině, a mandelinka Chrysomela lapponica.

Masový je výskyt obojživelníků: skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek horský (Triturus alpestris). Vzácně se zde vyskytuje i skokan ostronosý (Rana arvalis). Hnízdí tu např. čečetka zimní (Carduelis flammea).

Líbí se Vám tyto stránky? (Oznámkujte je jako ve škole)

1 (42 | 40%)
2 (21 | 20%)
3 (15 | 14%)
4 (9 | 8%)
5 (19 | 18%)

Jaké je Vaše oblíbené lyžařské středisko v Orlických horách?

Orlické Záhoří (15 | 6%)
Nový Hrádek (15 | 6%)
Kamenec (11 | 5%)
Dobřany (12 | 5%)
České Petrovice (11 | 5%)
Čenkovice (12 | 5%)
Sedloňov (23 | 10%)
Zdobnice (19 | 8%)

Které roční období máte v Orlických horách nejraději?

Jaro (14 | 16%)
Léto (41 | 47%)
Podzim (17 | 20%)
Zima (15 | 17%)

Jak často navštěvujete Orlické hory?

1x - 2x ročně (15 | 18%)
3x - 4x ročně (6 | 7%)
5x - 6x ročně (6 | 7%)
7x - 8x ročně (2 | 3%)
9x - 10x ročně (4 | 5%)
Víckrát (12 | 14%)
Vůbec (6 | 7%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one