Mé jméno je Veronika a Orlické hory jako místo svého bydliště považuji za nejkrásnější na světě. Proto jsem se rozhodla vytvořit o nich web, který Vám, doufám, bude poučením i inspirací pro případnou návštěvu našich nádherných hor. Mé ICQ: 447-588-336.
Autorka stránek

Autorka stránek

Velká Deštná

Velká Deštná

Přírodní rezervace (3,62 ha, vyhl. roku 1982). Vrchovištní rašeliniště v hřebenové části Orlických hor ve výšce 1075 m přecházející v subalpinské smrčiny. Na podloží rul, svorů a podzolech se vytvořila 1 m mocná vrstva rašeliny s malými jezírky.
Vlastní rašeliniště je tvořeno mozaikou rostlinných společenstev svazu Leuko-Scheucherion palustris, okrajové partie přecházejí do podmáčené smrčiny subasociace Calamagrostio villosae-Piceetum subasoc. molinietosum. Plocha rašeliniště je poměrně malá, mocnost rašelinných vrstev dosahuje 0,5–1 m.
Rostou zde charakteristické rašeliništní druhy, např. kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), borůvka bažinná (Vaccinium uliginosum), bradáček srdčitý (Listera cordata), ostřice mokřadní (Carex limosa), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). V minulosti byl nalezen i plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum).
Přes nevelkou rozlohu hostí rezervace řadu horských a rašeliništních druhů bezobratlých. Patří k nim např. pavouci Heliophanus dampfi a Pardosa sphagnicola, reliktní druhy horských rašelinišť. Z řádu vážek (Odonata) zde byla nalezena boreoalpinní lesklice horská (Somatochlora alpestris), kriticky ohrožený druh. Žije tu a rozmnožuje se čolek horský (Triturus alpestris). Vzácně lze spatřit černou formu zmije obecné (Vipera berus). Při dlouhodobých odchytech drobných savců bylo dokumentováno 10 druhů hmyzožravců a hlodavců.

Líbí se Vám tyto stránky? (Oznámkujte je jako ve škole)

1 (42 | 40%)
2 (21 | 20%)
3 (15 | 14%)
4 (9 | 8%)
5 (19 | 18%)

Jaké je Vaše oblíbené lyžařské středisko v Orlických horách?

Orlické Záhoří (15 | 6%)
Nový Hrádek (15 | 6%)
Kamenec (11 | 5%)
Dobřany (12 | 5%)
České Petrovice (11 | 5%)
Čenkovice (12 | 5%)
Sedloňov (23 | 10%)
Zdobnice (19 | 8%)

Které roční období máte v Orlických horách nejraději?

Jaro (14 | 16%)
Léto (41 | 47%)
Podzim (17 | 20%)
Zima (15 | 17%)

Jak často navštěvujete Orlické hory?

1x - 2x ročně (15 | 18%)
3x - 4x ročně (6 | 7%)
5x - 6x ročně (6 | 7%)
7x - 8x ročně (2 | 3%)
9x - 10x ročně (4 | 5%)
Víckrát (12 | 14%)
Vůbec (6 | 7%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one