Mé jméno je Veronika a Orlické hory jako místo svého bydliště považuji za nejkrásnější na světě. Proto jsem se rozhodla vytvořit o nich web, který Vám, doufám, bude poučením i inspirací pro případnou návštěvu našich nádherných hor. Mé ICQ: 447-588-336.
Autorka stránek

Autorka stránek

Velká Deštná

Velká Deštná

CHKO Orlické hory

Chráněná krajinná oblast Orlické hory zaujímá severozápadní, nejvýše položenou část Orlických hor (Deštenskou hornatinu a část Mladkovské vrchoviny) a zasahuje i do Podorlické pahorkatiny především podle toků Bělé, Zdobnice a Říčky.
Pohoří zde bylo původně kryto rozsáhlými bukovými a jedlobukovými lesy (jen v nejvyšších polohách nad 1000 m také smrčinami), které však byly již ve středověku (zejména od sklonku 16. století) intenzivně těženy a většinou přeměněny na smrkové monokultury.
CHKO byla vyhlášena v roce 1969 na 204 km². Jsou zde 2 národní přírodní rezervace Bukačka a Trčkov, 12 přírodních rezervací (Bedřichovka, Černý důl, Hraniční louka, Jelení lázeň, Komáří vrch, Neratovské louky, Pod Vrchmezím, Pod Zakletým, Rašeliniště Kačerov, Sedloňovský vrch, Trčkovská louka a Zemská brána) a 5 přírodních památek (Rašeliniště pod Pěticestím, Rašeliniště pod Předním vrchem, Sfinga, U Kunštátské kaple a Velká louka). Oblast má značný význam rekreační, vodohospodářský, kulturní (lidová architektura), výchovný (naučné stezky). Táboření je povoleno jen na vyhražených místech. Sídlem správy CHKO je Rychnov nad Kněžnou. Převážná část velkoplošného chráněného území leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, nevelký úsek spadá do okresu Ústí nad Orlicí.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD:

Tábořit a rozdělávat ohně je dovoleno pouze se souhlasem Správy CHKO. Návštěvníci tábořišt' jsou povinni dodržovat podmínky vydané správou CHKO.

Poškozovat a znečišt'ovat cesty, stezky, skalní útvary, studánky, vodní toky, vodní plochy a břehy včetně okolí rekreačních zařízení, chat, chalup apod. není dovoleno.

Veškeré odpady a odpadky ukládat pouze na místech k tomu určených (kontejnery, popelnice). Pokud takové zařízení není ve Vaší blízkosti, je nutné veškeré odpadky odnést s sebou.

Jakékoliv poškozování a ničení květeny, lesních porostů, stromů a keřů je zakázáno. Zakazuje se vstup na nově zalesněná místa a poškozování ochranného oplocení. V CHKO Orlické hory je povoleno sbírat některé lesní plodiny (maliny, borůvky, houby) mimo maloplošná chráněná území. Při této činnosti nesmí docházet k ničení flóry a fauny (např. nevhodné používání trhacích hřebenů).

V přírodě se zdržovat veškerých hlasitých projevů (křik, reprodukovaná hudba) chovat se tiše a nenápadně. Volné pobíhání psů je zakázáno.

Znepokojovat zvěř a jiné živočichy, zvláště v době kladení mlád'at a hnízdění, je zakázáno.

Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace je zakázáno. Jízda na kolech je povolena pouze na cestách s asfaltovým povrchem.

Zimní sporty je možno provozovat jen mimo mladé lesní porosty. Vyznačování lyžařských tratí se smí provádět jen se souhlasem Správy CHKO a majitele lesů.

Poškozovat a ničit orientační zařízení, směrovky, mapy, značení hranic CHKO a chráněných území, grafické symboly a návštěvní řády je zakázáno. Umíst'ování orientačního a turistického značení na stromy je zakázáno.

Vstup do maloplošných chráněných území - národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a přírodních památek - je mimo veřejné, značené turistické a naučné stezky zakázán. Zakazuje se zde i sběr přírodnin včetně lesních plodů.

Dodržování návštěvního řádu kontrolují pracovníci státní ochrany přírody, stráž přírody a zpravodajové, lesní stráž a příslušníci policie. Je povinností řídit se jejich pokyny. V případě porušení návštěvního řádu jsou kontrolní pracovníci oprávněni zjišt'ovat totožnost a ukládat blokové pokuty.
Vytyčení hranic CHKO Orlické hory
Vytyčení hranic CHKO Orlické hory

Líbí se Vám tyto stránky? (Oznámkujte je jako ve škole)

1 (42 | 40%)
2 (21 | 20%)
3 (15 | 14%)
4 (9 | 8%)
5 (19 | 18%)

Jaké je Vaše oblíbené lyžařské středisko v Orlických horách?

Orlické Záhoří (15 | 6%)
Nový Hrádek (15 | 6%)
Kamenec (11 | 5%)
Dobřany (12 | 5%)
České Petrovice (11 | 5%)
Čenkovice (12 | 5%)
Sedloňov (23 | 10%)
Zdobnice (19 | 8%)

Které roční období máte v Orlických horách nejraději?

Jaro (14 | 16%)
Léto (41 | 47%)
Podzim (17 | 20%)
Zima (15 | 17%)

Jak často navštěvujete Orlické hory?

1x - 2x ročně (15 | 18%)
3x - 4x ročně (6 | 7%)
5x - 6x ročně (6 | 7%)
7x - 8x ročně (2 | 3%)
9x - 10x ročně (4 | 5%)
Víckrát (12 | 14%)
Vůbec (6 | 7%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one